Vimlig.se

2010-11-19 Apan gör slut (Scharinska, Umeå)

Foto: Jon Hollström