Vimlig.se

2009-05-29 15mm Fysikgränd (Ålidhem, Umeå)

Foto: Jesper Svensson